| Kurumsal

Erer Lojistik olarak, ulaştırma hizmetlerinizin hızlı, güvenilir ve emniyetli şekilde yerine gelmesini sağlayan; böylece ulaşım maliyetlerinizi düşürerek gelişiminizi destekleyen, yurt içinde parsiyel,komple ve proje yük taşımacılığı yapan bir karayolu ulaşım firmasıyız.

 

Hizmet verdiğimiz alanda, değişime ve yeniliğe açık yaklaşımımız, güncel teknolojiye uygun sistemimiz ve siz değerli müşterilerimizden aldığımız güç ile sektörün öncüleri arasına girmeyi başardık.
Erer Lojistik olarak İstanbul,İzmir,Ankara, Bursa,Gaziantep ve Çorlu operasyon merkezlerimizle Türkiye’ye hizmet vermekteyiz.

 

Profesyonel idari kadromuz, konusunda uzman ve kalifiye çalışanlarımız, her geçen gün genişleyen araç parkımızla kısa sürede sektörde hak ettiği yere ulaşmıştır.
Erer Lojistik, müşterilerinin her türlü yasal emtialarını koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla uygun koşullar ve fiyatlarla, istenilen her bölgeye direkt ya da aktarmalı olarak, en kısa zamanda ve güvenli olarak ulaştırılabilmektedir.

 

Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, medikal, otomotiv yedek parça, hızlı tüketim, mağazacılık , elektronik, promosyon vb. birçok sektörde faaliyet gösteren iş ortaklarına sunduğu yaratıcı çözümler ile rekabet üstünlüğü sağlayan Erer Lojistik, hammadde tedariğinden ürün dağıtımına ve depo içi katma değerli hizmetlerinden ters lojistik hizmetlerine kadar tedarik zincirinin tüm aşamalarında iş ortaklarının ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

 

Müşterilerine dağıtım hizmetinin yanı sıra, depolama ve katma değerli hizmetler de sunan Erer Lojistik, ürünün ham madde tedarik aşamasından nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerde aktif rol oynamakta ve müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun tedarik zinciri çözümleri tasarlamaktadır.

Misyonumuz

Güvenilir hızlı ve zamanında kaliteli hizmetle özelikle kendi sektöründe referans olmuş kurumsal firmalara yönelik satış öncesi ve satış sonrası müşteri odaklı hizmetler sunmak.

Vizyonumuz

Toplam Tedarik Zinciri yönetiminde müşterilerine görünen ve görünmeyen ihtiyaçlar için yaratıcı çözümler sunan ve rekabet üstünlüğü yaratan tek lojistik iş ortağı firma olmak.

Değerlerimiz

• Birliktelik
• Uzmanlık
• Yaratıcılık
• Özgünlük
• Kaliteli Hizmet
• Müşteri Odaklılık
• Güvenilirlik
• Sorumluluk

Perspektif hizmet alanları ile daima çözüm sunar.

Tekstil | Hazır Giyim

Sektöründe hizmet veren müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunuyoruz.

Ayakkabı İmalat & Satış

Sektöründe hizmet veren müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunuyoruz.

Medikal Malzemeler

Sektöründe hizmet veren müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunuyoruz.

Otomotiv | Yedek Parça

Sektöründe hizmet veren müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunuyoruz.

Mağazacılık

Sektöründe hizmet veren müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunuyoruz.

Elektronik

Sektöründe hizmet veren müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunuyoruz.

Promosyon

Sektöründe hizmet veren müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunuyoruz.

| Politikalarımız

Kalite Politikası

Erer Lojistik tic. ltd.şti.;

 • Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,
 • Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını,
 • Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini,
 • Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini

Taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Erer, çalışan personeline, ziyaretçilerine, tedarikçilerine emniyetli tesisler, işletme ve çalışma şartları sağlamayı ve devam ettirmeyi,
 • Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmesi için çalışanlarına, tedarikçilerine ve ziyaretçilerine uygun bilgiler sağlamayı ve eğitimler düzenlemeyi,
 • Planlama ve karar vermede çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmeyi,
 • İş faaliyetlerinin çalışan sağlığı ve iş güvenliğine olan etkilerini en aza indirmek için değerlendirme yapmayı, araştırmayı ve çaba sarf etmeyi,
 • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmayı, sürdürmeyi,
 • Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul ederek, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
 • İSG hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirmeyi, hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi,
 • İSG kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt eder.

Çevre Politikası

Erer, çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;

  • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
  • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
  • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
  • Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymayı,
  • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

 • Erer, müşterileri ile ilişkilerini stratejik yaklaşımlarla ele alıp, müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunmayı,
 • Memnuniyeti odak noktasında tutarak müşterilerini anlamayı,
 • Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı,
 • Müşteri şikayetlerine 24 saat içinde geri dönüş yapmayı, eşsiz hizmet kalitesinin bir numaralı şartı olduğunu,
 • Müşteri şikayetlerine sunduğu çözümlerin, etkili ve verimli şekilde neticelendirilmesini,
 • Şikayetlerin çözüme kavuşturulması süreçlerinde müşterilerini bilgilendirmenin önemini ve önceliğini doğru çözümler için birinci ilke saydığını,
 • Şikayet çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumluluklarını yerine getirilmesini sağlamayı,
 • Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olacağını ve ilgili kaynakları sağlayacağını,
 • Teknolojik hizmetleri ile başarısını sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder.

SEÇ-G Politikası

 • Erer, sunduğu hizmetlerinin tüm adımlarında, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ve faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarını minimum gereklilik olarak görmeyi,
 • Sunduğu hizmetlerin kalitesinin yanı sıra; çalışanlarının sağlığı, çevrenin korunması, müşteri mülkü ve süreçlerinin etkilediği kişilerin emniyeti; konularında da etkin faaliyet gösterip, sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmeyi,
 • SEÇ-G (Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik) kapsamında; davranış odaklı emniyet sistemini sürdürüp geliştirmeyi, çalışanların davranışlarını izlemeyi ve geri bildirimde bulunup yönlendirmeyi,
 • Çalışma saatlerinde, çalışanların alkol ve uyuşturucu madde (iş konsantrasyonu bozacak ilaç) kullanımını yasaklayarak kullanılmaması için mevcut kontrolleri sürdürmeyi,
 • Tehlikeli maddeler ile birlikte hizmet verdiği tüm ürünlerin, herhangi bir sabotaja uğramaması, hasar görmemesi ve süreçlerinin etkilediği insanların mevcut risklerden korunması için çalışmalarını sürdürmeyi ve bu çalışmalar için hizmet alıcılarından gerekli bilgileri sağlamayı,
 • Çalışanların süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek, SEÇ-G süreçlerini izlemeyi, ölçmeyi ve saptanan uygunsuzluklar ile ilgili önlem alıp, sürekli iyileştirmeyi,
 • Tedarik zinciri yönetimi boyunca tüm süreçlerdeki yol, araç, yük/eşya güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

ISO22000 Gıda Güvenliği ve Yönetimi Politikası

 • Erer, gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda destek sağlamayı,
 • Müşterilerine istekleri doğrultusunda güvenli gıda ürünlerini depolamayı ve taşımayı,
 • Gıda güvenliği politikasının her seviyede çalışanlara anlatılmasını ve benimsetilmesini sağlamayı,
 • Gıda güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışanlarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi,
 • Hizmet verdiği alanlardaki yasal düzenlemeleri takip etmeyi ve sürekli uygunluğu sağlamayı, müşteri talep ve beklentilerini anlamayı ve buna uygun olarak çalışmayı yürütmeyi sağlar. Müşteri istek ve taleplerini ölçmeyi ve sistemi iyileştirme çalışmalarında dikkate almayı,
 • Gıda güvenliği ve yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayı taahhüt eder.

Güvenlik Politikası

 • Erer, çalışanlarının, müşterilerinin, halkın sağlık ve güvenliğini korumayı,
 • Ortamın güvenliğini sağlamayı,
 • Risklere uygun acil durum (soygun, sivil savunma, saçılma – sızıntı, ürün toplatılması vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.

Ön görülen iş birliği süreçlerini takip ederek ihtiyacınıza uygun hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Hizmet Talebi

Alt tarafta bulunan hizmet talep formunu doldurarak ihtiyaçlarınız hakkında bize ön bilgi verin.

Geri Bildirim

Müşteri temsilcilerimiz tarafından başvurunuzu inceledikten sonra, tarafınıza dönüş yapılır.

Toplantı Zamanı

İhtiyacınıza uygun hizmetlerimize yönelik çözümlerimizi sunar ve görüşlerinizi dinleriz.